Fra Svenska Dagbladet henter vi følgende om en debatt hvor Lars Vilks var til stede og hvor hans tegninger av Muhammed ble diskutert:

”Mitt under seminariet om yttrandefrihet i Stockholm stal en grupp muslimer uppmärksamheten från Lars Vilks. På svenska och arabiska kritiserade Husam Madani den svenske konstnären och försvarade profeten.

Enligt arabisktalande personer på plats ska Husam Madani ha sagt följande om Lars Vilks: ”Låt hans öde bli en läxa för de andra”.

Vissa i publiken uppfattade det som ett hot. Polisen grep inte in när mannen talade.
….

–Vi är muslimer och vi älskar profeten. Vi accepterar inte vad den mannen håller på med. Det är förbjudet, sa Husam Madani.

De andra männen instämde. De berättade att de inte representerar någon organisation.

Vid frågestunden gick männen ner till seminariesalen. Husam Madani hade fått tillåtelse av moderatorn att tala.

–Vi accepterar inte att någon säger ett litet ont ord om vår profet. Vi älskar vår profet mer än våra föräldrar, mer än våra barn, mer än våra liv.

Jag vill säga ett ord till Sverige: Jag kallar er till Islam. Och jag vill säga ett ord till Lars Vilks, sedan sa Husam Madani någonting på arabiska. Under tiden mannen talade avbröts han av publiken och vissa ropade att han hotar. Lars Vilks och de andra paneldeltagarna ville dock höra vad han hade att säga.

När Husam Madani avslutat sitt anförande lämnade han och männen lokalen.

Igår stod det också klart att över 100 svenska företag hotas på militanta islamistsidor. Adresser och kartor till företagen ska ha publicerats på hemsidorna.

–En del människor säger att jag har ett ansvar. Men jag kan inte ta på mig det. Ansvaret faller på dem som hotar, säger Lars Vilks i en kommentar.” (Sitat slutt)

Vi har innledningvis to kommentarer til dette.

Vilks sier at han ikke har noe ansvar for de trusler som er kommet frem, og vi er enige i dette. Vilks har ytringsfrihet, han har rett til å ytre seg slik han ønsker, og om noen ikke liker dette så er det deres problem, ikke Vilks’. Fører ytringene til voldelige aksjoner er dette aksjonistenes ansvar, ikke Vilks’.

For det annet er det typisk at ”polisen inte grep in när mannen talade”.

Vi betrakter det som Madani & co fremsatte som relle trusler, og derfor burde de blitt arresteret. Reelle trusler faller ikke inn under ytringsfriheten. Man har all rett til å si at man ikke liker det Vilks (og Theo van Gogh og Salman Rushdie og Ayan Hirsi Ali og Irahad Manj og Velbjørn Selbekk m.fl.) sier og gjør, men man har ingen rett til å true dem eller utsette dem for vold.

Siden flere av disse direkte eller indirekte er blitt utsatt for vold, er det å uttale seg som Madani gjør reelle trusler, og det er myndighetens oppgave å stanse slike.

Men som vi dessverre har erfart de siste årene, myndighetene gjør lite eller ingen ting med slikt, og derfor vil truslene bare komme oftere og oftere i tiden fremover, og de kretser som står bak vil bli styrket.

Den eneste måte å elimiere denne type trusler på er å uskadeliggjøre de som står bak dem. Å sette de som fremsetter dem i fengsel er et godt første skritt i den retning. Dessverre frykter vi at dette ikke komer til å skje, myndighetene vil i denne saken i første omgang late som om trusselen ikke eksisterer i håp om at den vil bli borte av seg selv. Men dette er en trussel som ikke kommer til å å bli borte av seg selv; jo lenger man venter med å eliminere den, jo større vil den bli.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende