I de siste har flere barnehaver blitt stengt, og det samme har skjedd med flere veitunneler. Grunnen er at bygninger i barnehaver har rast sammen, og noe tilsvarende har skjedd med tunneler; betong har falt ned fra taket og har kunnet være svært farlige for trafikken. Heldigvis er ingen blitt skadet i disse ulykkene.

Men enkelte har hevdet at det er de private virksomhetene som har bygget tunnelene og barnehavene som er å klandre; de har levert for dårlig kvalitet, påståes det. Tilsvarende skjer med en rekke tjenester hvor det offentlige benytter private leverandører, f.eks innen eldreomsorgen; der er det flere ganger avslørt at private tilbydere leverer tjenester av dårlig kvalitet.

At de har levert dårlig kvalitet er det ingen tvil om, men hvem er det som skal klandres for dette?

La oss før vi går videre på akkurat dette se på noen andre typer produkter/tjenester som er levert av private: tenk deg at du skal kjøpe deg en ny bil. Da kan du f.eks. kjøpe en BMW eller en Toyota eller en brukt Trabant. I alle tilfeller er det du som velger, og de velger den kvaliteten du vil ha. Velger du en BMW får du topp kvalitet, velger du Toyota får du en god kvalitet, men velger du en brukt Trabant vil du få et kjøretøy av svært dårlig kvalitet. Men i disse tilfellene er det du som velger, og du velger det som totalt sett er best for deg, og dette avhenger av hvor god økonomi du har – kvalitet koster – og hva du skal bruke bilen til; en BMW duger til alt, men en Trabant er det nok ikke lurt å benytte på langturer langt unna steder hvor alternativ transport er umulig.

Dette poenget som vi over har brukt biler for å illustrere gjelder for alle områder: klær (Armani, Gant, Batistini), restaurantbesøk (Bagatelle eller McDonalds), whisky (Glenfiddich eller Upper Ten), datautstyr (Mac eller PC/Windows), osv.

Poenget er at det er etterspørrer, dvs. den som betaler, som ved sitt valg av produkt/tjeneste bestemmer kvaliteten på det han kjøper.

La oss nå gå tilbake til eksemplene vi innledet med. Hvem er det som er etterspørrer i forbindelse med bygging av barnehaver? Hvem er det som er etterspørrer i forbindelse med bygging av veitunneler? Hvem er det som er etterspørrer i forbindelse med eldreomsorg?

Jo, i alle tilfellene er det ikke de som mottar tjenestene, i alle tilfellene er det det offentlige.

Og det er her årsaken til problemene er. Det offentlige som etterspørrer er ikke primær opptatt av kvalitet, det offentlige er i disse tilfellene primært opptatt av å fremskaffe tall som sittende politikerne kan benytte som argumenter i den neste valgkampen: "Under vår periode har vi bygget et stort antall barnehaveplasser". "Under vår periode har vi bygget mange nye kilometer med tunneler". "Under vår periode har vi fått mange flere sykehjemsplasser".

Men når etterspørrer primært er opptatt av slikt, og ikke av kvalitet, betyr dette at kvaliteten blir sekundær. Det er derfor disse tingene skjer, det er derfor bygninger i barnehaver er av så dårlig kvalitet at de faller sammen, det er derfor tunneler er av så dårlig kvalitet at taket raser ned, og det er derfor eldreomsorgen i for mange tilfeller behandler de gamle svært dårlig.

Løsningen på dette er at alt det som det offentlige nå etterspørrer på disse områdene overlates til private. Da vil hver enkelt kunne prioritere slik vedkommende selv finner riktig, og da vil for de aller fleste kvaliteten komme i fremste rekke. Derfor vil vi i et slikt regime langt sjeldnere oppleve de farlige og tragiske tingene som i har opplevet i det siste innenfor disse områdene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende