Kulturminister
Trond Giske vurderer å anke dommen fra Menneskerettsdomstolen, en dom
som sier at Norges forbud mot politisk reklame på TV er i strid med
menneskerettighetene/ytringsfriheten og bør oppheves.