Vi har tidligere gitt uttrykk for vårt syn på Barack H. Obama som i dag blir president i USA, og vi skal ikke gjenta dette i dag. Det vi skal gjøre i dag er så se på noen av de utnevnelser han har fortatt.