Irans utenriksminister er på offisielt besøk i Norge, og skal i dag møte Norges utenriksminister. Vi synes dette er skandaløst.

Iran er et grusomt diktatur, Iran er militant islams politiske fyrtårn, Iran støtter terror mot Vesten, Irans president har sagt at Israel bør fjernes fra kartet. Dessuten er Iran i ferd med å utvikle atomvåpen. Bare dette er mer enn grunn god nok til at Vesten burde gå til krig mot Iran og avsette regimet, avslutte krigen som Iran fører mot Vesten, og fjerne trusselen om ytterligere opptrapping av krigen som Irans atomvåpenprogram innebærer.

Men slike tanker er helt fjerne for de rød-grønne som nå styrer Norge – og det er like fjerne for alle andre politisk ledere i Vesten. Regjeringen – og alle andre ledere i Vesten – ønsker dialog, og tror åpenbart at man kan få Irans ledere til å gå bort fra sitt sharia-styre og sin jihad mot Vesten dersom vestlige ledere snakker pent med dem. Etter vårt syn er dette totalt urealistisk, det er til og med langt mer urealistisk enn Chamberalins fredsforhandlinger med Hitler på slutten av 30-tallet.

Og ikke bare fører Norges ledere dialog med tyrannene i Iran, store norske selskaper har omfattende økonomisk aktivitet i Iran, f.eks. er både Statoil og Hydro involvert i tunge prosjekter i Iran.

Vi finner denne ettergivenheten overfor Iran skremmende. Nå kan ikke Norge gå alene til krig mot Iran, men vi kunne gå inn for en boikott av Iran, og staten kunne pålegge alle norske selskaper å avslutte sine engasjementer i Iran. Heller ikke dette vil skje, så det som da står igjen er å demonstrere utenfor UD i dag når Irans utenriksminister er på besøk. Slike demonstrasjoner her egentlig liten verdi, men når de er den eneste mulighet så kan man godt benytte seg av den når man kan.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende