Det var en trist og tragisk nyhet som ble offentliggjort på TV-nyhetene i går. Etter et forsøk med en vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for ca 20 år siden har det vist seg at mange av de unge som deltok i forsøket er blitt syke av vaksinen, og ca et dusien har også fått alvorlige plager; en ung kvinne ble for eksempel lam fra livet og ned.

Vi siterer fra nrk.nos omtale av saken:

”Et utvalg som har gjennomgått vaksineforsøket mot smittsom hjernehinnebetennelse i 1988-1994 retter sterk kritikk mot forsøket og Statens institutt for folkehelse (SIFF).

En av hovedkonklusjonene i rapporten er at informasjonen til forsøkspersonene om risiko for skade var mangelfull.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad beklager at ungdommene som deltok ikke fikk god nok informasjon. Direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet er enig i utvalgets kritikk.

Utvalget, som ble satt ned av Helse- og omsorgsdepartementet i 2006, skulle se spesielt på forsøket som involverte over 200.000 ungdomsskoleelever og utprøvingen på militære rekrutter i årene fra 1988-1991.

Prosjektledelsen informerte ikke deltakerne om risikoen for alvorlige komplikasjoner, og utvalget mener dette skyldtes ønsket om at mange skulle delta i forsøket. …

Utvalget sier også i rapporten at oppfølgingen av forsøkspersonene sviktet. De slår fast at mange som kontaktet daværende SIFF for å melde fra om bivirkninger og skader, opplevde en avvisende holdning. …

– I iveren etter å løse et alvorlig helseproblem, tok ikke prosjektledelsen nok hensyn til kritiske røster og meldinger om mulige bivirkninger og skader.” (Sitat slutt).

For det første vil vi si at vi er noe skeptiske til vaksiner. Vaksiner har fått ord på seg for å ha utryddet en rekke sykdommer og for å ha bedret den allmenne helsetilstand. Det kan være noe riktig i dette, men vi tror at bedre kosthold og bedre hygiene er undervurdert som faktorer i å fremme god helse. At effekten av vaksiner har vært overdrevet er også i det siste blitt mer og mer kjent, se omtale av ett eksempel i denne ferske artikkelen i Aftenposten.

For det annet er det etter vårt syn meget tvilsomt å bruke unge mennesker i slike omfattende forsøk som SIFF i dette tilfellet gjorde. Ja, antagelig skjedde dette frivillig, men unge mennesker har ofte ikke den innsikt og erfaring som må til for å foreta en reell vurderinger av de farer og risikoer som er involvert i slike forsøk. Mao. vi er i tvil om det er moralsk å spørre unge mennesker om de vil delta i slike forsøk.

For det tredje er det helt forkastelig at prosjektledelsen ikke fortalte testpersonene om farene ved forsøket. Som nrk skrev: Prosjektledelsen tok ikke nok hensyn til kritiske røster om mulige bivirkninger.

Dessverre er det slik at folk flest har stor tillit til alt som er statlig. At det her var SIFF – STATENs institutt for folkehelse – som direkte lurte sine testpersoner overrasker ikke oss, men det vil vel overraske de fleste andre. Et element i dette er at ingen av de som var ansvarlige for forsøket og for at testpersonene ble lurt, vil bli holdt ansvarlige for det som skjedde.

For det fjerde mener vi at de som ble skadet av dette forsøket bør få generøse erstatninger. Å bli påført store skader når man er ung er en tragedie, og penger kan ikke reparere dette, men allikevel bør de som ble påført store skader, skader som for eksempel er slik at de aldri kan arbeide, få generøse erstatninger.

For de femte mener vi at staten ikke på noe vis bør være involvert i helsevesenet, og vi mener at staten aldri må tvinge igjennom vaksinasjonsprogrammer.

Vi har ikke så mye mer å si til dette i denne omgang, vi bare håper at noe slikt ikke vil skje igjen. Dessverre frykter vi at at dette håpet ikke vil bli realisert. Et håp om at de ansvarlige vil bli straffet er det intet poeng i å ha, vi er sikre på at noe slikt ikke vil skje.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende