”Dere sier i hver eneste valgkamp at dere skal løse problemene innen eldreomsorgen. Men dere har hatt regjeringsmakt i ca 50 av de siste 75 år! Hvorfor har dere da ikke løst disse problemene tidligere?” Dette var innholdet noe av det FrPs formann Siv Jensen sa i sin landsmøtetale sist fredag, og det hun sa var rettet mot Arbeiderpartiet.

Og på en måte er dette poenget godt. De partiene som stiller til valg sier at de skal løse problemene, men de sier intet om at de mange ganger tidligere har hatt mulighet til å løse dem, men har ikke gjort det. Denne kritikken rammer alle stortingspartiene unntatt FrP; av de partiene som sitter på Stortinget nå har alle unntett FrP hatt regjeringsmakt.

FrP-lederens poeng er da at kun FrP kan løse disse problemene: det Siv Jensen sier er at dersom velgerne gir FrP regjeringsmakt så vil problemene bli løst.

Men kan de det? Kan FrP løse problemene dersom de får regjeringsmakt?

Hvorfor er ikke problemene løst. Jensen sier at problemene ikke er løst fordi feil partier har styrt. Hun sier dermed at folkene i Ap er udugelige, og at det er der problemet ligger. Jensen sier at når Ap-folkene er byttet ut med FrP-folk, så løses problemene.

Men er det slik at problemene skyldes Ap-folkenes udugelighet? La oss skyte inn at Jensens kritikk også rammer de andre store partiene; alle de andre partiene har hatt regjeringsmakt, og heller ikke disse har løst problemene.

Vi vil si at det ikke er Ap-folkenes udugelighet som er årsaken til problemene, vi tror at mange Ap-folk er anstendige mennesker som ønsker det beste for folk flest, inkludert en god eldreomsorg. Problemet er den ideologien de er tilhengere av, og den politiske modellen denne ideologien innebærer.

Ap er sosialdemokratisk, og de vil ha et system med høy skatt og en offentlig sektor som skal ta seg av praktisk talt alt, og med liten vektlegging av individuelt ansvar – de vil mao. ha en velferdsstat. Vi vil hevde at dette er et system som medfører ansvarsfraskrivelse, snusk, korrupsjon, og hvis tilbud vil bli satdig dårligere – velferdsstaten er mao. et system som overhode ikke kan gi det det lover.

Så feilen er altså ikke Ap-folkenes udugelighet, slik Jensen impliserer, feilen er i ideologien og den samfunnsmodellen ideologien medfører.

Men vil dette bli annerledes med et FrP-styre? FrP er tilhenger av den samme ideologien: de vil ha et høyt skattenivå og en stat som tar seg av det meste, inkluder eldreomsorgen. Mao. også FrP vil at staten/det offentlige skal ta seg av det meste, og derfor vil et FrP-regime ha akkurat de samme svakheter som er Ap-styre. Dette betyr at de problemer som Jensen påpekte, og som hverken Ap eller Venstre eller Høyre eller KrF eller Senterpartiet eller SV har klart å løse, heller ikke vil kunne løses av FrP.

Det som kan sikre oss en god eldreomsorg er en full privatisering, dvs. at hver enkelt får beholde sine egne penger (og ikke som i dag må betale innpå 70 % i samlet skatt til det offentlige) og kan bruke dem på tjenester man selv velger ut og betaler for. Kun dette kan gi et tilbud som vil bli stadig bedre over tid.

Man så lenge alle velgere tror at velferdsstaten er løsningen, og så lenge folk som Jensen, som burde vite bedre, sier det samme – like lenge vil vi ha en eldreomsorg og et offentlig tilbud som på alle punkter blir stadig dårligere.

Det hun sier vil skje – at et FrP-styre vil gi bedre offentlige tjenester – er umulig. Det hun lover er ikke mulig å gjennomføre. Men der skiller hun seg ikke fra de andre politikerne i de store partiene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende