Vann er noe av det viktigste vi har. Vi trenger å drikke ca 1,5 liter pr dag, og vann er også nødvendig i en rekke andre sammenghenger. Da er det viktig at vannet er trygt å bruke. Men i dag slår flere nyhetskilder – Aftenposten, A-Magasinet, Dagsavisen, morgensendingen på TV2 – opp det faktum at mye av det vannet vi bruker i Norge er farlig. Nesten halvparten av vannverken gir oss vann som er skadelig. Aftenposten forteller at omkring 6000 bergensere ble syke da Giardia-parasitter havnet i drikkevannet høsten 2004. A-Magasinet forteller en tragisk historie om en ung kvinne som ble så syk etter å ha drukket vann fra springen at hun nå sitter i rullestol.

De fleste i Norge tror – eller trodde inntil dagens aviser kom ut – at det norske springvannet var det beste i verden og at det var absolutt trygt å drikke det. Vi har gode forskrifter, og det offentlige fører tilsyn med vannverkene.

Og forskriftene er nok som sagt gode, men det offentlige tilsynet med dem er antagelig her like bra – eller dårlig – som på alle andre områder. (Vi er ikke imot forskrifter og regler for varers kvalitet, men vi mener at slikt bør være fullt ut privat og en del av en (ofte implisitt) kontrakt mellom tilbyder og kunde.)

Den styringsmodellen vi har innebærer at vi har kolossalt mange regler, men at disse i praksis kun i svært liten grad blir fulgt. Reglene gir folk inntrykk av at alt er bra, men når de ikke følges opp og når ingen blir holdt ansvarlig nåpr de ikke følges, blir kvaliteten på tilbudet dårlig. Det er derfor folk flest tror at vi har godt drikkevann, og det er derfor vi har så dårlig drikkevann.

Så det er tydelig at dagens modell ikke fungerer; den gir oss usunt drikkevann og fører endog i enkelte tilfeller til alvorlige sykdommer.

Det som kan gi oss trygg forsyning av vann er at alt ved vannverkene privatiseres, at offentlig innblanding opphører, og at vanneverkene behandles som vanlige kommersielle bedrifter, noe som inkluderer at de ansvarlige staffes dersom de forsyner sine kunder med vann som er skadelig.

Inntil dette skjer er det vel aller tryggest å benytte seg av den private vannforsyningen vi har i Norge, nemlig flaskevann, når man skal drikke.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende