Vi burde blitt
sjokkert, men regjeringens siste angrep på, nei, innskrenkelse av,
ytringsfriheten er dessverre det vi i dag bare kan forvente av våre
politiske ledere.